ผลงาน EA BB Project v1.4.7 ( 27/11 – 3/12/2016 )

ทดสอบจาก Forward Test บัญชี Demo

ระหว่าง 27/11 – 3/12/2016 (หนึ่งสัปดาห์)
เทียบที่ ทุน 1,000 Lot 0.01
ผลตอบแทน (Profit) 12%
ความเสี่ยง(Drawdown) 8%