คู่มือการตั้งค่า EA BB Project v1.4.8

ที่มา……. http://www.ezytradeforex.com

 

หลักการทำงานของ EA BB Project v1.4.8

  • ทำงานด้วยตัวเอง ( Auto Trade) เปิด-ปิด แก้ไขออเดอร์ตามค่าที่ผู้ใช้ตั้ง
  • ใช้สัญญาณ Indicators Bollinger Bands เป็นตัวให้สัญญาณ ซื้อ หรือ ขาย
  • เปิดเพียงกราฟเดียว (สามารถเพิ่มคู่เงินที่จะเทรดได้หลายๆ คู่ใน EA)
  • ทำงานได้ทุก Time Frame (แนะนำ 1H)
  • หน่วยเงินทุนเทียบกับ Lot Size 1,000 : 0.01 (แนะนำ)
  • ทำงานร่วมกับอินดี้ forex factory calendar

การตั้งค่า EA (อธิบายเฉพาะช่องที่ต้องตั้งค่า)

Key ใส่เฉพาะบัญชีจริง ขอได้ที่เว็บไซด์ ( บัญชี Demo ไม่ต้องใส่ รัน EA ได้เลย)

SymbolList ใส่คู่เงินที่ต้องการให้ EA ทำการซื้อขาย โดยใส่เครื่องหมาย , คั่นระหว่างคู่เงิน

เช่น EURUSD,GBPUSD,USDJPY,AUDUSD

ModeSymbol ถ้าเป็นบัญชี Micro ของโบรกเกอร์ XM ให้เปลี่ยนเป็น Add ถ้าไม่ใช่ ไม่ต้องทำอะไร

Takeprofit ตั้งค่าให้ปิดทำกำไร (หน่วยเป็นจุด) ใช้ในกรณีตั้ง Mode Trade เป็น Nomal

Stoploss ตั้งปิดจุดตัดขาดทุน (หน่วยเป็นจุด) ใช้ในกรณีตั้ง Mode Trade เป็น Nomal

MoneyOfManagement ประเภทในการออกออเดอร์ มีให้เลือก 2 แบบ

1.false(ไม่ทำงาน) การออกออเดอร์จะไปทำตามคำสั่ง Lots

2.true(ทำงาน) การออกออเดอร์จะไปทำตามคำสั่ง PercenLot

PercentLot ถ้าเลือกข้อ 2.true การออกออเดอร์จะคำนวณตามทุนที่มี(เครดิตไม่เอามาคำนวณ) แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ออก

Lots จำนวนล็อต สูงสุดทศนิยมสองตำแหน่ง เทียบกับต้นทุนที่มี (แนะนำ 1,000 หน่วย ต่อ 0.01)

FixMaxSymbol ตั้งลิมิตคู่เงินกับจำนวนออเดอร์ มีสองแบบ

1.false(ไม่ทำงาน) ออเดอร์จะออกปกติ(ไม่มีลิมิต)ตามสัญญาณที่ EA ได้รับ

2.true(ทำงาน) จะมีการจำกัดการออกออเดอร์ โดยแบ่งเป็นสองกรณี

2.1 MaxSymbol จำกัดการออกคู่เงินตามค่าที่ตั้ง

2.2 MaxOrdersSymbol จำกัดการออกจำนวนออเดอร์ของแต่ละคู่เงิน

Max Order Cut Setting ใช้ในกรณีมีการเปิดออเดอร์มาก จากการเข้าผิดทาง คำนวณจากออเดอร์

UseMaxOrderCut มีสองแบบ

1.false(ไม่ทำงาน) การปิดออเดอร์จะทำตามคำสั่งปกติ

2.true(ทำงาน) ถ้ามีออเดอร์ถึง MaxOrderCut ที่กำหนดไว้ Ea จะทำการปิดออเดอร์ทันที

PerCent CutLoss Setting ใช้ในกรณีมีการเปิดออเดอร์มาก จากการเข้าผิดทาง คำนวณจากเปอร์เซ็นต์ทุน

UsePerCentCutLoss มีสองแบบ

1.false(ไม่ทำงาน) การปิดออเดอร์จะทำตามคำสั่งปกติ

2.true(ทำงาน) ถ้าจำนวนเปอร์เซนต์ถึง PerCentCutLoss ที่กำหนดไว้ Ea จะทำการปิดออเดอร์ทันที

Mode Trade กรณีออกออเดอร์แล้วผิดทาง สามารถเลือกการแก้ไม้ได้สองแบบ

1.Nomal จะทำการปิดออเดอร์ ตาม Takeprofit และ StopLoss ตามค่าที่ตั้งไว้

2.Martingel จะทำการเปิดออเดอร์แก้ไม้ตามค่าของกลุ่ม Step Pip และ กลุ่ม

Use_SetStopPips

LotExponent จำนวนล็อตต่อไปที่ออก กรณีออกเดอร์ต่อเนื่อง(ใช้เมื่อตั้งค่าเป็นมาติงเกล) เข่น

ตั้ง LotExponet 1.2 ออเดอร์ที่ 1 = 0.10

ออเดอร์ที่ 2 = 0.10*1.2 = 0.12

ออเดอร์ที่ 3 = 0.10*1.2*1.2 = 0.14

Use_SetStopPips ระยะจำนวนจุดที่จะออกไม้ มีให้เลือก 2 แบบ

1.false(ไม่ทำงาน) ระยะของจำนวนจุดจะออกเท่ากับค่า PipStep ที่ตั้งไว้ทุกไม้

2.true(ทำงาน)

2.1 ระยะจำนวนจุดจะออกครั้งแรกตาม PipStep

2.2 จนถึงจำนวนไม้ของ LimitStepPro 1 ก็จะออกตาม SetStpePip 1

2.3 และออกตาม LimitStepPro 2และ 3 ก็จะออกตาม SetStpePip 2 และ 3 ตามลำดับ

Use_LimitOrder ใช้ในกรณีต้องการปิดแบบรวดเร็วเมื่อมีการเปิดออเดอร์ต่อเนื่อง มีให้เลือก 2 แบบ

1.false(ไม่ทำงาน)

2.true(ทำงาน) เมื่อแต่ละสกุลเงินมีจำนวนออเดอร์มากกว่าค่ากำหนด และผลรวมของสกุลเงินนั้นมีค่าเท่ากับ CloseAllLimitOrder นั้น EA จะทำงานปิดสกุลเงินนั้นๆทันที

Use TimeSet กำหนดระยะเวลาให้ EA ออกออเดอร์ มีสองแบบ

1.false(ไม่ทำงาน) EA จะทำงานตลอดเวลา

2.true(ทำงาน) EA จะทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเทียบเวลาในการตั้งกับ โปรแกรม MT4 (เป็นเวลา server ไม่ใช่เวลาประเทศไทย)

Use_NewsAvoid ใช้งานร่วมกับ Indy forex factory calendar เพื่อกำหนดให้ EA หยุดออกออเดอร์ตามเวลาที่เรากำหนด มีสองแบบ

1.false(ไม่ทำงาน) EA จะออกออเดอร์โดยไม่สนข่าว (ไม่แนะนำ)

2.true(ทำงาน) สามารถสั่งให้ EA หยุดออกออเดอร์ได้ทั้งก่อนและหลังข่าว (หน่วยเป็นนาที)

2.1 StopTrade_BeforeNews_Min หยุดออกออเดอร์ก่อนมีข่าว (นาที)

2.2 Continue Trade_AfterNews_Min หยุดออกหลังข่าว (นาที)

สนใจเช่า VPS คุณภาพสูงเพื่อรัน EA ติดต่อ Line ID : YUTWEE