มือใหม่ Forex

Forex เป็นตลาดที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าการซื้อ-ขายมากกว่า 5 ล้าน ๆ ดอลล่าร์ ต่อวัน โดยมีการซื้อ-ขาย ทั่วโลก สัปดาห์ละ 5 วัน ตลอดยี่สิบสีชั่วโมง (
เวลาในเมืองไทย เริ่มประมาณเวลาตีสี่ของวันจันทร์ เรื่อยไปจนถึง ประมาณตีสี่ของวันเสาร์)

EA (Expert Adviser) คือโปรแกรมช่วยการเทรด Forex อัตโนมัติ โดยทำการเทรดตามคำสั่งที่มีการเขียนโปรแกรมขึ้นมา สามารถสร้างกระแสเงินสด(Cash Flow) ได้โดยอัตโนมัติ หรือมี Passive Income อย่างแท้จริง

หมายเหตุ : การลงทุนมีความเสี่ยง ถ้าผู้ลงทุนไม่มีความรู้ในสิ่งที่ลงทุนเพียงพอ